Åsgårdstrand Sjømannsforening - historien!

 

 

- hjem -

 

Introduksjon:

Åsgårdstrands sjømannsforening er en av landets yngste sjømannsforeninger. Den ble stiftet  så sent som i 1945, på tross av at Åsgårdstrand blir beskrevet som en gammel sjøfartsby.

Foreningen har siden 1949 avholdt sine møter i huset i Havnegaten, som de senere kjøpte da kommunen ønsket å selge eiendommen ( 9 mars 1960 ). Husets drift og vedlikehold er nå en av foreningens hovedoppgaver.

Foreningen har et tak på 100 medlemmer. Foreningen har et eget Damelag med 40 medlemmer som bidrar med økonomisk hjelp til husets vedlikehold, og støtter opp om Redningsselskapet og institusjoner i nærmiljøet og kommunen.
 

 

 

 

 

 

Foreningens formål:

Å knytte medlemmer av sjømannstanden og andre sjøfartsinteresserte menn nøyere sammen ved å 

 • arrangere faste sammenkomster
 • virke for alt som kan tjene sjømannstanden og sjøfartens interesse
 • holde foreningens gamle hus, Havnegaten 4, i god stand og ta vare på dets    
     interiør- og
  eksteriørmessige utseende

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument over fallene sjømenn i Åsgårdstrand:

I 1950 reiste Sjømannsforeningen et monument over fallne sjømenn i parken foran Rådhuset. Kommunen bevilget 10 000 kr. til formålet. Avdukningen og innvielsen inngikk som ledd i feiringen av Åsgårdstrands 400 års jubileum.
  

 

 

Mer historikk i vente:

Interiøret i Sjømannsforeningen er sterkt maritimt preget. Medlemmer og venner av foreningen har gitt gjenstander som skutemalerier, fotografier, modeller, kikkerter, skipsratt osv.

Foreningens bibliotek inneholder vel 250 bind maritim historie. Vi håper på å kunne bringe noe av dette materialet ut på WEB i nærmeste fremtid...

 

 

sjomann.com © 2007