Åsgårdstrand Sjømannsforening - huset vårt!

 

 

- hjem -

 

Grevens Grund no. 9:

Åsgårdstrands sjømannsforening eier og driver dette historiske bygg som er bygget i to etapper sannsynligvis rundt midten på 1700 tallet. Husets kjente historie er som følger;

 

1799 - 1814  

  

Kro, vertshus og gjestegiveri (Eid av skipper Rasmus Hansen Nygård)

 

1814 – 1825  

Gjestegiveri og høkerivirksomhet (Eid av Simen Larsen)

For å drive gjestgiveri måtte man ha kongelig bevilgning. En måtte da selge klær, tobakk, husholdningsvarer og lignende. Med andre ord drive småhandel = høkerivirksomhet.

 

1825 – 1837

Gjestegiveri, herberge og høkerivirksomhet (Eid av enke Engels Christensdatter)

 

 

1838 – 1841

Høkeri og herberge (Eid av skipper Ole Christophersen Røhr og Ingeborg Marie Simensdatter)

 

1841 - 1848

Handelshus og gjestgiveri (Eid av enke Ingeborg Marie Larsen)

 

1855 - 1865

Handelshus med brennevinsutsalg (Eid av Fredrik Julius Wenneck og kona Sofie Cathrine f. Røhr) Hr. Wenneck omtaltes som kjøpmann og småreder…

 

1865 - 1878

Handelshus med brennevinsutsalg (Eid av Carl August Folcker – svensk) Hr. Folcker var også ordfører i Aasgaardstrand i perioden 1866 – 1877

 

1878 - 1881

Handelshus med brennevinsutsalg (Eid av enke Mathea Christiane Folcker)

 

1881 - 1897

Aasgaardstrand Samlag for brennevinshandel (Eid av et aksjeselskap med 18 aksjonærer) Hver av aksjonærene hadde 53 aksjer pålydende 100,- kroner. Ved opphør i 1897 ble overskuddet brukt til landets beste: Nytt bryggeanlegg, ny likvogn, hvilebenker, gatelys og nytt vannverk!

 

1897 - 1922

Aasgaardstrand Kommunes Samlag (Eid av kommunen) Grevens grund no. 9 blir gitt kommunen av Samlaget ved gavebrev i 1897. I årene 1897 – 1901 lå Samlaget nede, men i forbudstiden rundt 1916 gikk brennevinssalget for fullt i Aasgaardstrand til tross for generelt salgsforbud rundt Oslofjorden.

 

1922 - 1960

Aasgaardstrand Kommune (Eid av kommunen) I årene etter at Samlaget ble avviklet i 1922 ble gården blant annet brukt til Kemnerkontor, leilighet for lærere, videregående skole, fomannskaps- og bystyrelokale, Åsgårdstrand Folkeboksamling, lennsmannskontor med arrest og Åsgårdstrand Tale- og telefonstasjon. Fra 1949 leide Åsgårdstrand Sjømannsforening lokaler til sine møter i bygget.

 

1960 -

Aasgaardstrand Sjømannsforening (Eid av foreningen) Foreningen kjøpte gården av Åsgårdstrand Kommune for kr. 30.000,- den 9. mars 1960.

 

 

 

 

 

 

sjomann.com © 2007