Åsgårdstrand Sjømannsforening.  org.nr: 979 254 342

Historikk:

 

Åsgårdstrands sjømannsforening er en av landets yngste sjømannsforeninger. Den ble stiftet så sent som i 1945, på tross av at Åsgårdstrand blir beskrevet som en gammel sjøfartsby.

Foreningen har siden 1949 avholdt sine møter i huset i Havnegaten, som de senere kjøpte da kommunen ønsket å selge eiendommen ( 9 mars 1960 ). Husets drift og vedlikehold er nå en av foreningens hovedoppgaver.

Foreningen har et tak på 100 medlemmer. De har eget Damelag med 40 medlemmer som bidrar med økonomisk hjelp til husets vedlikehold, og støtter opp om Redningsselskapet og institusjoner i nærmiljøet og kommunen.

Åsgårdstrand Sjømannsforening

 

 

Send gjerne eventuelle kommentarer og innspill til

Arne Mjøs

webmaster@sjomann.com

 

 

Formann:

leder@sjomann.com

Sekretær:

sekretaer@sjomann.com

Kasserer:

kasserer@sjomann.com

Intendant:

intendant@sjomann.com

Huskomite:

huskomite@sjomann.com

Vaktmester:

vaktmester@sjomann.com

 

 

 

Styret for 2015/2016:

Formann: Øivind Klausen.

Nestformann: Arne Mjøs.

Sekretær: Stian Rabe.

Kasserer: Henning Lysell.

Styremedlem: Arve Becher.

Vaktmester: Anette, 91370604.

 

 

Velkommen til Åsgårdstrand Sjømannsforening

 

Våre medlemsmøter er første fredag hver måned, untatt i sommerferien.

 

Besøk oss også på Facebook